1
Караганда
аманжолова - 46
2
Караганда
бадина - 105