1
Караганда
Ермекова - 98
2
Уральск
Курмангазы - 169