1
Караганда
17 мкрн. - 46
2
Караганда
Гульдер-1 - 17